Kde je vůle, tam je cesta

 

… aneb o veskrze kladném vlivu bylinného likéru

na přepravu těžce zdravotně postižených osob

(25.4.2010)

 

Plzeňská firma Mezado – Jan Pešek se rozhodla rozšířit svůj vozový park o mikrobus Fiat Ducato se speciální úpravou pro převoz i velmi těžce tělesně postižených. Nákup mikrobusu, včetně úpravy, hradil Jan Pešek v plné výši z vlastních finančních prostředků. Skutečně z vlastních – nejde o překlepnutí, ani o sci-fi. Tohle se skutečně stalo počátkem roku 2010 v České republice.

Skoro to až svádí k dojmu, že další mladý český podnikatel následkem hospodářské krize přišel o rozum. Ale v tomto případě je krize bez viny. Domnívám se, že mladý autodopravce spíš definitivně a beznadějně podlehnul rozkladnému působení svého zaměstnance Oldřicha N., alias Oldy Netrvala, který ho už před lety vtáhl do víru podivných akcí pro podivná individua na čtyřech kolečkách (i bez nich), jinými slovy do komunity, skrývající se pod tajemnou zkratkou AMD. Svým způsobem tak není divu, že po loňských dopravních eskapádách při akci „Dolany“ začal Jan Pešek vážně uvažovat o tom, že pro příští podobné akce obstará nějaký dopravní prostředek.

Tak uvažoval loni na podzim, právě když jsem se, z naprosto jiných důvodů, sešel s Oldou Netrvalem nad skleničkou – po pravdě – nad skleničkami becherovky. Že jsem dva a půl roku předtím sepsal projekt tzv. Asistované individuální přepravy (a že se v Plzni nenašel nikdo, kdo by ho realizoval, protože tahle forma dopravy lidí na vozíčcích připadala i neziskovým organizacím až příliš nezisková), to je pouhou shodou okolností.

Ale zpět k becherovce – nad ní zkrátka slovo dalo slovo a řeč přišla i na dopravní prostředky (a vůbec na přepravování nechodících lidiček), no a výsledkem té řeči bylo to, že poté slovo dalo slovo mezi Oldou a jeho šéfem – a realizátor projektu Asistované individuální přepravy byl náhle na světě! Protože firma Mezado usoudila, že místo nějakého dopravního prostředku tedy koupí rovnou mikrobus s takovým vybavením, které umožní přepravovat lidi nejen při akcích AMD, ale během celého roku.

Někdo tenhle počin Jana Peška nazve možná fanfarónstvím a někdo možná ještě hůř. Já tomu říkám frajeřina v tom nejlepším smyslu toho slova.

Takže – o co půjde? O mikrobus Fiat Ducato, upravený tak, aby do něj mohl vjet a bezpečně se v něm přepravit člověk (resp. lidé) na jakémkoli mechanickém, či elektrickém invalidním vozíku, a to hned v několika variantách:

  1. místo pro řidiče + 5 míst na sedadlech + místo pro 1 – 2 osoby na ukotvených invalidních vozících (elektrických, či mechanických)
  2. místo pro řidiče + 5 míst na sedadlech + místo pro 3 osoby na ukotvených elektrických, či mechanických invalidních vozících a 1 složený mechanický invalidní vozík
  3. místo pro řidiče + 4 místa na sedadlech + místo pro 4 osoby na ukotvených elektrických, či mechanických invalidních vozících a 1 složený mechanický invalidní vozík
  4. místo pro řidiče + 3 místa na sedadlech + místo pro 4 osoby na ukotvených elektrických, či mechanických invalidních vozících a pro 1 osobu nukotveném lehkém mechanickém invalidním vozíku

Celkem vzato jde tedy o ideální možnost, jak si parta lidí, včetně třeba i několika nechodících kamarádů může někam společně vyrazit – tím myslím i někam hodně daleko, třeba i daleko za hranice – bez toho, aby byli různým způsobem „dopravně“ omezováni (což asi potvrdí každý, kdo někdy zažil krkolomnosti přepravy člověka na vozíku vlakem, nebo autobusem).

Bezbariérový mikrobus firmy Mezado je ve zkušebním provozu od 1.3.2010 (v případě zájmu o podrobnosti je možné volat na telefonní číslo +420 603 466 123). A pokud se výše popsaná „speciální operace“ bude dál vyvíjet podle plánu, budou plzeňští (ale i mimoplzeňští) pasažéři tohoto korábu silnic už 1.5. velmi příjemně překvapeni jak šarmantní osobou jeho kapitána, tak i překvapivě příjemnými cenami.