O mně

PhDr. Miroslav Valina

Narozen 10.2.1963. Dětství a část života prožil na venkově, v obci Evaň u Litoměřic. Ve věku dvou let prodělal infekční onemocnění, po kterém zůstal částečně ochrnutý. Následkem úrazu v roce 1977 se zdravotní stav zhoršil natolik, že je od té doby upoután na invalidní vozík. Navzdory tomu dokončil gymnázium v Roudnici nad Labem (1982) a vystudoval obor vědecké informace a knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (titul PhDr. zde získal roku 1990).

Od osmnácti let začal zveřejňovat články a mikropovídky v rubrice Táborový oheň časopisu Mladý svět a zapojil se do nejrůznějších, tehdy více či méně legálních aktivit souvisejících s trampskou literární soutěží Trapsavec. V ní dosud získal celkem 13 ocenění:

            1986 – 2.místo – povídky začátečníků (za povídku Štěně)

            1987 – 2.místo – próza pokročilých (za povídku Dvanácterák)

            1990 – 2.místo – próza nad 23 let (za povídku Bráška)

            1992 – 2.místo – próza nad 23 let (za povídku Souboj)

            1993 – Zlatý Trapsavec (za povídku Nenalézači pokladů)

            1994 – 2.místo – próza oldpsavců (za povídku Vánoční stromek)

            1999 – 1.místo – próza oldpsavců (za povídku Čas podzimu, čas cibulek)

            2001 – 3.místo – próza oldpsavců (za povídku Oko v hlavě)

            2002 – 1.místo – próza oldpsavců (za povídku Fišárková a sedm trpaslíků)

            2003 – Zlatý Trapsavec (za povídku Claim)

                      – 1.místo – próza oldpsavců (za povídku Cesta ke spáse duše)

            2004 – 1.místo – próza oldpsavců (za povídku Pentličky)

                      – 3.místo – próza oldpsavců (za povídku Degen a kocour)

Čas od času (naposledy v roce 2013) nyní působí jako člen poroty této soutěže, po roce 1989 ale především publikuje své povídky v nově vznikajících trampských i netrampských časopisech (Vandr, Tramp, Stezka, Junák, Country styl, Portýr, Trampský Portýr, Puchejř, Western World aj.), publikuje na internetových stránkách trampského Sdružení Avalon (www.sdruzeni-avalon.cz) a na stránkách serveru www.folktime.cz. V roce 1998 mu nakladatelství Avalon v Praze vydalo sbírku trampských povídek pod názvem Nenalézači pokladů. Další dvě povídkové sbírky publikoval v roce 2008, kdy nakladatelství Avalon vydalo sbírku jeho trampských povídek nazvanou Claim, ilustrovanou Tomem Zvědělíkem, a plzeňské Pro libris sbírku 12 povídek v Kalendáři plzeňském na rok 2009, s podtitulem Kanady pro vílu a s ilustracemi Ladislava Sýkory. Se stejným výtvarníkem pak spolupracoval i na další povídkové sbírce, Ukrutně blízká setkání, kterou v roce 2010 vydala Galerie města Plzně. Pátou sbírku, nazvanou Žili a kostky vrhali..., vydal v roce 2014 - a v témže roce vyšla v pražském nakladatelství Beletris jeho kniha Vlčí pouto s podtitulem Pikareskní román o Bohu a jeho smyslu pro humor.

Vedle samostatných publikací se podílel svými povídkami na almanachu Trapsavec (Praha, Avalon 2001) a na sbírkách českých vodáckých povídek s názvy Drž hubu a pádluj! (Praha, Nakladatelství Věra Nosková 2011) a Trosečníci řek (Praha, Nakladatelství Věra Nosková 2013). Je kromě toho autorem literární předlohy pro jednu z komiksových povídek Toma Zvědělíka ve sbírce Vandr trampským komiksem (Praha, Avalon 2012) a literární předlohy pro CD Claim na Duhové řece, které vyšlo v prosinci 2013 a na kterém pět povídek z jeho sbírky Claim čte herec Jindřich Kout v režii Evy Willigové. Dramatizaci další jeho povídky (Ukrutně blízké setkání třetího druhu) pak v r. 2008 s hercem Bronislavem Kotišem a v režii Miroslava Buriánka připravil a 26.10. téhož roku v premiéře odvysílal (a v reprízách dosud příležitostně vysílá) Český rozhlas Plzeň (ukázka ke stažení zde).

Koncem osmdesátých let minulého století navázal Miroslav Valina kontakt s osobnostmi působícími okolo fanzinu Ikarie XB a po jeho přeměně na profesionální sci-fi měsíčník spolupracoval s redakcí Ikarie od roku 1991 jako překladatel až do roku 2010, kdy bylo vydávání časopisu zastaveno. Od roku 2010 spolupracuje s nástupcem Ikarie, časopisem XB-1, a se sci-fi měsíčníkem Pevnost. Přeložil knihy a povídky pro nakladatelství AFSF, Najáda, Baronet, Mladá fronta, Laser-books aj. Je členem Obce překladatelů (podrobnější údaje viz Databáze českého uměleckého překladu, zpracovaná Ústavem translatologie FF UK, případně pak Databáze osobností uměleckého překladu na webových stránkách www.obecprekladatelu.cz a biografický slovník Kdo je kdo v české a slovenské science fiction).

Od roku 2005 žije v Plzni. Společně s Jindřichem Koutem, Janem „Hafranem“ Fránou a Janem Eretem pořádá v Polanově síni Knihovny města Plzně pravidelné literární večery pod názvem Mladé tužky, při kterých prezentuje tvorbu talentovaných autorek a autorů z Plzeňska. Publikuje v časopisu Plzeňský literární život. Za povídky zde zveřejňované v roce 2006 obdržel od Knihovny města Plzně čestné uznání. Zapojil se do činnosti organizace „Vozíčkáři Plzeňska“, kterou zastupuje při jednáních pracovní skupiny „Lidé se zdravotním postižením“ v rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb v Plzni. Roku 2011 se stal členem výboru organizace AMD v ČR (Asociace muskulárních dystrofiků, sdružující lidi postižené svalovou dystrofií), je spoluzakladatelem plzeňského klubu KID (klub invalidních dobrodruhů – viz www.ckkid.cz) a v květnu 2012 byl zvolen předsedou Plzeňské krajské rady osob se zdravotním postižením a stal se členem Republikového výboru Národní rady osob se zdravotním postižením v ČR (www.nrzp.cz). Právě za činnost související s podporou aktivního života a mobility lidí se zdravotním postižením získal ocenění Zlatý anděl 2011, které je od roku 2010 udělováno Odborem sociálních služeb Magistrátu města Plzně. Spolupracuje na tvorbě rubriky „Plzeň bez bariér“ na webu www.plzen.eu. Napsal informační brožuru Kudy kam a jak v Plzni o berlích a na vozíku (Plzeň, Odbor sociálních služeb MMP 2011) a cestovního průvodce Kam bez bariér – Plzeňsko, vydaného nakladatelstvím Albatros v roce 2012 (na českém knižním trhu je to historicky vůbec první cestovní průvodce pro osoby s omezenou schopností pohybu). Své zkušenosti ohledně pobytu handicapovaného člověka v přírodě se snaží uplatňovat při pořádání a realizování různých tábornických a sportovních akcí, podnikaných společně lidmi dosud relativně zdravými a lidmi relativně postiženými, tedy při aktivitách, které lze shrnout mottem „dobrodružství a romantika bez bariér“.

 

Další informace:

 

Klub invalidních dobrodruhů - dokument České televize - vysílaný v premiéře 15.11.2012 na programu ČT2

    ( viz https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096060107-klic/212562221700017/video/ )

 

Facebookový profilhttps://cs-cz.facebook.com/miroslav.valina

 

Profil na https://www.citarny.cz/index.php/spisovatele-cesko/5476-valina-miroslav