Kam bez bariér na Plzeňsku?

 

Nový cestovní průvodce (nejen) pro seniory, rodiny s dětmi, zdravotně postižené a jejich přátele a pomocníky

(12.9.2012)

Nakladatelství Albatros právě vydalo mou knížku Kam bez bariér – Plzeňsko, první z nové ediční řady cestovních průvodců pro všechny turisty, včetně seniorů, rodin s dětmi v kočárcích a zejména pak lidí s tělesným postižením a jejich přátel a pomocníků. Je to svého druhu první takový cestovní průvodce na knižním trhu v České republice a čtenáři tu najdou informace o historických památkách, přírodních pozoruhodnostech, kulturních institucích, stavbách, sportovních a zábavních areálech a dalších zajímavostech Plzeňska – zároveň s tím se ale v každém jednotlivém případě také dozvědí o architektonických a přírodních bariérách, na něž u toho kterého objektu, nebo lokality můžou narazit, a seznámí se s dopravními možnostmi a se zázemím (bezbariérové občerstvení, ubytování, WC aj.), s nímž ve větší či menší blízkosti můžou počítat.

Člověk se jako osoba se sníženou schopností pohybu rodí a jako osoba se sníženou schopností pohybu umírá. Někteří z nás pak následkem úrazu, či nemoci prožijí s omezenou schopností pohybu i celý život, nebo jeho část. V raném dětství, ve stáří i v případě zdravotního postižení je ovšem člověk stále lidskou bytostí a má veškeré představitelné lidské vlastnosti a potřeby, k nimž patří mj. touha sdílet zážitky se svými blízkými – a to včetně zážitků cestovních. Právě to jsem se při psaní téhle knihy snažil respektovat - stejně jako skutečnost, že omezení schopnosti pohybu i schopnost toto omezení překonávat má výrazně individuální charakter a závisí na mnoha faktorech (vlastní fyzická kondice, počet a kondice doprovázejících osob, finanční možnosti, technické pomůcky). Z toho důvodu jsem nevytvořil soupis cílů vhodných např. pro vozíčkáře, ale na základě osobních zkušeností z pořádání turistických a sportovních akcí pro lidi se zdravotním postižením jsem popsal jednotlivé cíle a lokality tak, aby čtenář získal dostatek informací, jež mu umožní, aby sám zvážil situaci a své možnosti a rozhodl se, zda – a jak – se v té či oné lokalitě bude pohybovat, jaké akce a cíle tu navštíví a jak dlouho tu pobude.

Kniha Kam bez bariér – Plzeňsko vyšla v pevné vazbě, na křídovém papíře, s více než čtyřmi sty barevnými fotografiemi a koupit ji lze v knihkupectvích, na webu nakladatelství Albatros, v knižních e-shopech, ale např i na těchto stránkách. Její velkou předností je to, že z ní informace načerpají a při svých cestách je využijí skutečně všichni turisté se zájmem o plzeňský region bez ohledu na to, zda jsou případně omezeni věkem a fyzickým handicapem. To se samozřejmě týká i organizací osob se zdravotním postižením, lidí, kteří k nim mají blízko (příbuzní, přátelé), a v neposlední řadě institucí, které jim poskytují služby – nejen v oblasti cestovního ruchu.