Po mokrých stopách vodníka Barchána

 

(5.4.2011)

 

Byla slunečná jarní neděle, 3. dubna 2011, chvíli po poledni, když se na prostranství před kempem Ostende u Velkého Boleveckého rybníka v Plzni začal srocovat pozoruhodně nesourodý shluk bytostí, uvádějících se do pohybu velmi rozmanitými prostředky, od chůze na vlastních končetinách, přes berle až po kolečka invalidních vozíků. Právě o pohyb tady šlo v první řadě, jelikož sem všichni dorazili slavnostně otevřít bezbariérovou turistickou stezku kolem Boleveckých rybníků. Přítomní politici a významní představitelé proslovili proslovy, přítomní novináři je zdokumentovali, zdokumentovali slavnostní přestřižení pásky a potom společně s politiky a významnými představiteli zas odjeli – a vyklidili pole, přesněji rybník, notně nečítankově vyhlížejícím pohádkovým postavám, které na břeh rybníka naprosto nezodpovědně sezval Klub invalidních dobrodruhů a neméně nezodpovědná agentura RLA Stallion. Pohádkové postavy se totiž nespokojily s pouhým přestřižením pásky a rozhodly se po svém a zcela bez dohledu správních orgánů provést shromážděné vozíčkáře i nevozíčkáře okolo Velkého rybníka – což nemohlo skončit jinak než incidentem, při němž byl vypátrán nic netušící, po břehu se shodou okolností potloukající vodník Barchán, který tu podle pověstí o plzeňských strašidlech sídlí už několik set let, a navzdory protestům, že si v rybníku nestačil zapnout topení, byl ve finále přesilou ostatních strašidel vržen do svého sídla pod hladinou…

V rámci projektu Klubu českých turistů, nazvaného „Turistika pro všechny“, se tak Plzeň po Brnu a Lutové u Třeboně stala třetím místem v České republice, kde KČT proznačil a osadil informačními tabulemi a mapami turistickou stezku nejen pro pěší, nebo cyklisty, ale zároveň také pro lidi na invalidních vozících. V Plzni jde konkrétně o trasy dvě, obě v prostoru kolem Boleveckých rybníků. První trasa, Olympijský okruh, dlouhá 4km a značená modře, kopíruje trasu IX. světové turistické olympiády IVV z roku 2005 a vede okolo Velkého Boleveckého rybníka, druhá trasa, Kolem rybníků, o něco náročnější, dlouhá 5km a značená červeně, vede od konečné tramvaje č.1 okolo rybníku Vydymáček, Seneckého rybníku a rybníku Košinář na Bílou Horu. Mapa obou tras je na https://aplikace.plzen.eu/gis/mapaf.asp?r=149 a na papíře je k nahlédnutí např. v klubovně Klubu invalidních dobrodruhů.

 

Pindruše Michaela na břehu Velkého rybníka

 

Z „Kiďákobusu“ vylézá na procházku nic netušící vodník Barchán

 

I vodníkům a vílám kupodivu přijdou k chuti špekáčky…